Kudryavtseva, Svetlana S., Alexey I. Shinkevich, Rustem M. Sirazetdinov, Vyacheslav T. Volov, Guzel F. Yusupova, Julia V. Torkunova, Elmira R. Khairullina, Natalya V. Klimova, and Irina Y. Litvin. “A Design of Innovative Development in the Industrial Types of Economic Activity”. International Review of Management and Marketing 5, no. 4 (December 11, 2015): 265–270. Accessed September 27, 2022. https://econjournals.com/index.php/irmm/article/view/1666.