Malysheva, Tatiana V., Alexey I. Shinkevich, Guzyal M. Kharisova, Yuliya V. Nuretdinova, Oleg R. Khasyanov, Ildar G. Nuretdinov, Natalia A. Zaitseva, and Svetlana S. Kudryavtseva. “The Sustainable Development of Competitive Enterprises through the Implementation of Innovative Development Strategy”. International Journal of Economics and Financial Issues 6, no. 1 (January 22, 2016): 185–191. Accessed June 26, 2022. https://econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1676.