[1]
E. A. Kirillova, E. V. Pozdnyakova, E. D. Gorevoy, I. V. Ershova, and N. N. Nadezhin, “Transboundary Succession of Business: Problems Related to Practice”, IJEFI, vol. 5, no. 3S, pp. 125–130, Dec. 2015.