(1)
Kirillova, E. A.; Pozdnyakova, E. V.; Gorevoy, E. D.; Ershova, I. V.; Nadezhin, N. N. Transboundary Succession of Business: Problems Related to Practice. IJEFI 2015, 5, 125-130.