Yakymchuk, Alina, Lesya Ukrainka Volyn National University, 13 Voli ave, 43025, Lutsk, Ukraine,, Ukraine