[1]
I. Hryhoruk, V. Yakubiv, Y. Sydoryk, Y. Maksymiv, and N. Popadynets, “Modelling of Prognosis for Bioenergy Production in Ukraine”, IJEEP, vol. 11, no. 6, pp. 27–34, Nov. 2021.