Sugiarto, Agus, Ni Nyoman Puspani, and Fara Fathia. 2023. “ESG Leverage towards Stock Performance in Indonesia Stock Exchange”. International Journal of Energy Economics and Policy 13 (5):593-606. https://doi.org/10.32479/ijeep.14384.